KURUMSAL
TARİHÇE

İLHAN Grup'un demir-çelik sektöründe faaliyet gösteren firması, İlhan Demir Çelik v Boru-Profil Endüstrisi AŞ. 1983 yılında Dörtyol'da kurulmuştur. Şirketin 8.800 m2 kapalı, toplamda 11.000 m2 alan üzerinde kurulmuş olan haddehane tesislerinde 250.000 Ton/Yıl kapasite ile inşaat demiri üretimi yapılmaktadır.

Üretimin önemli bir kısmı Körfez Ülkeleri'ne, Orta Amerika'ya ve Afrika Ülkeleri'ne ihraç edilmektedir. Firmamızda kalite bilinci daima ön planda tutulup bu bağlamda teknolojik yenilikler yakından takip edilmektedir. Ürünlerimizi hatasız, standartlara uygun ve zamanında üreterek müşteri memnuniyetini artırmak ana prensibimizdir.

Tüm çalışanlarımızın katılımıyla kalite ve verimliliği sürekli iyileştirmek, her kademeye toplam kalite bilincini yerleştirerek rekabet gücümüzü artırmak öncelikli hedefimizdir.

Ülkemizin önde gelen İnşaat demiri üreticisi firmalarından olan İlhan Demir Çelik v Boru-Profil Endüstrisi AŞ firması mevcut ürün yelpazesini boru profil üretimini eklemek için 2005 yılında Dörtyol bölgesinde İlhan Boru Profil Üretim Tesisinin kurulmasına başlayıp, 1,5 sene gibi kıssa bir sürede 2006 Nisan ayında yatırım projesini tamamlayıp, piyasaya arz işlemlerine başlamıştır.

İlhan Boru Profil Üretim Tesisi yıllık 100.000 ton üretim kapasitesi ile Boyuna Dikişli (HF)Yüksek Frekans Kaynaklı Çelik Boru ve Profil, Antipas Boyalı Boru ve Profil ile levha sac imalatı yapmaktadır.

Üretimde kullanılan tüm makina ve teçhizat bu konuda uzman firmalar tarafından en son teknoloji ile üretilmiştir. Dinamik, tecrübeli ve eğitimli bir kadroya sahip olan İLHAN BORU & PROFİL, üretimin en yüksek kalite standartlarına uygun olabilmesi amacıyla en modern laboratuar koşullarını oluşturup tüm ürünlerin fiziksel ve kimyasal analiz testlerini yaparak standartlara uygunluğu kontrol edilmiş ürünleri üretmektedir.

MİSYON

Tüm çalışanlarımızın katılımıyla kalite ve verimliliği sürekli iyileştirmek, her kademeye toplam kalite bilincini yerleştirerek rekabet gücümüzü artırmak.

VİZYON

Yenilikçi ve müşteri odaklı çalışma prensibiyle sektöründe lider olmak.

KALİTE POLİTİKASI

İlhan Demir Çelik v Boru-Profil Endüstrisi AŞ olarak müşterilerimizin beklentilerini en üst seviyede belirleyip, en azamayetle karşılıyacak bir yapı oluşturmak.

Tüm çalışanlarda kalite sistem bilincini yerleştirmek ve çalışanlar işlerini hatasız ve zamanında yapmalarını sağlayarak toplam kaliteyi sürekli olarak arttırmak.

Disiplinli ve düzenli çalışarak hataları en aza indirmek ve yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sektörümüzde öncü firma olmak.

Ürün kalitemizle müşterilerimizin güvenisini ve beğenisini kazanmak ve sürdürebilmek hepimizin en önemli görevidir.

Demir çelik üretimi kapsamında ithalat, ihracat, transit gümrükleme gibi gümrük ve dış ticaret işlemlerini ve bu işlemlere ilişkin lojistik, depolama, muhasebe, finans ve bilgi işlem gibi faliyetlerinin elektronik bilgi varlıkları ile bu varlıkları korumak amacıyla kullandığı bilişim güvenliği oluşturmak.

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Bu politika ile çerçevesi çizilen bilgi güvenliği gereksinimleri ve kurallarına ilişkin ayrıntılar, BGYS prosedürleri ile düzenlenir. İLHAN DEMİR ÇELİK VE BORU PROFİL END. A.Ş. çalışanları ve 3. taraflar bu prosedürleri bilmek ve çalışmalarını bu kurallara uygun şekilde yürütmekle yükümlüdür.

Bu kural ve prosedürlerin, aksi belirtilmedikçe, basılı veya elektronik ortamda depolanan ve işlenen tüm bilgiler ile bütün bilgi sistemlerinin kullanımı için dikkate alınması esastır.

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, TS ISO/IEC 27001 "Bilgi Teknolojisi Güvenlik Teknikleri (Information Technology Security Techniques) ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri Gereksinimler (Information Security Management Systems Requirements)" standardını temel alarak yapılandırılır ve işletilir.

BGYS’nin hayata geçirilmesi, işletilmesi ve iyileştirilmesi çalışmalarını, ilgili tarafların katkısıyla, Danışmanlık Birimi yürütür. BGYS dokümanlarının gerektiği zamanlarda güncellenmesi BGYS Yöneticisi sorumluluğundadır. Ek, form, talimat gibi dokümanların güncellenmesi ise ilgili birimlerin sorumluluğundadır.

Firma tarafından çalışanlara veya 3. taraflara sunulan bilgi sistemleri ve altyapısı ile bu sistemler kullanılarak üretilen her türlü bilgi, belge ve ürün aksini gerektiren kanun hükümleri veya sözleşmeler bulunmadıkça firmaya aittir.

Kritik iş süreçlerini büyük felaketlerin ve işletim hatalarının etkilerinden korumak amacıyla iş sürekliliği yönetimi uygulanır.

Çalışanların bilgi güvenliği farkındalığını artıracak ve sistemin işleyişine katkıda bulunmasını sağlayacak eğitimler düzenli olarak mevcut firma çalışanlarına ve yeni işe başlayan çalışanlara verilir.

Bilgi güvenliğinin gerçek ya da şüpheli tüm ihlalleri rapor edilir; ihlallere sebep olan uygunsuzluklar tespit edilir, ana sebepleri bulunarak tekrar edilmesini engelleyici önlemler alınır.

KALİTE BELGELERİ